Ordin nr. 1/2013

pentru modificarea şi completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 22.01.2013). 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 decembrie 2012, prin care s-au adoptat modificarea şi completarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009, cu modificările și completările ulterioare
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 lit. e) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, republicată,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
  Art. I. – Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, litera c) se abrogă.
2. La articolul 2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“o) să deconteze asigurătorilor autorizați cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu.”
3. La articolul 2, după litera o) se introduce o nouă literă, literă p), cu următorul cuprins:
  “p) să efectueze plata despăgubirilor în baza centralizatorului transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea și evaluarea prejudiciilor.”
4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Un acționar/grup care deține participații la societăți de asigurare care urmează să devină acționari ai PAID poate deține cel mult 15% din capitalul social al societății.”
  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. 
  Art. III. – Asigurătorii, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Daniel George Tudor
Bucureşti , 11 ianuarie 2013
Nr. 1

RISCURI ACOPERITE DE ASIGURAREA FACULTATIVA

Riscurile acoperite de o polita de asigurare sunt acele fenomene sau actiuni cu urmari negative prin a caror producere se activeaza polita de...

Detalii

PRETUL ASIGURARII FACULTATIVE SI SUMA ASIGURATA

Procentual vorbind, primele practicate de companiile de profil din Romania variaza intre 0,1 - 0,4% din valoarea locuintei si a bunurilor, acolo...

Detalii

PASI DE PARCURS IN CAZ DE DAUNA

1. Informati in cel mai scurt timp posibil organele abilitate (Politie, Pompieri - daca este cazul) si apoi compania de asigurari (sau brokerul,...

Detalii

Campanii de informare

Octombrie luna asigurarii locuintelor

Octombrie luna asigurarii locuintelor Detalii

Locuiesti intr-o casa sigura?

Image Format Verifica acum

Cum reducem riscul de incendiu acasa?

Image Format Vezi acum

Parteneri